Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøloven

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø – også kaldet Undervisningsmiljøloven.

Elever, studernede og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.

Undervisningmiljøvurderingen skal revideres, når der sker ændringer, der har betydning for undervisningsmiljøet, dog mindst hvert tredje år.

Den sidste evaluering blev gennemført i marts 2024.

Undervisningsmiljøvurdering