Vores værdier

Værdigrundlag

Skolen bygger på en videreudvikling af den husholdningsskole, som grundlæggerne Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen oprettede i maj 1895. Hovedformålene er at sikre eleverne faglig dygtighed i forhold til at forestå en husholdning i videste forstand og samtidig forme deres identitet som mennesker og samfundsborgere.

Sorø Fri Fagskole står i dag for sundhed og trivsel. Vi vil med respekt for hinandens forskelligheder inspirere og motivere et aktivt og sundt liv.

Det at være på Sorø Fri Fagskole giver muligheder, rettigheder og pligter. Det forventes, at alle efter bedste evne bidrager til helheden og fællesskabet.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs særlige baggrund og fremtræden, skal undervisningen give mulighed for at erhverve viden, færdigheder og erfaringer med henblik på selvstændigt at kunne tage ansvar for egen fremtid.

Sorø Fri Fagskole danner ramme om elevernes individuelle og fælles liv under opholdet. Dette fællesskab udfordrer og udvikler det hele menneske.

 

KOSTSKOLE

Kostskoleopholdet inkluderer tryghed og rammer for fælles oplevelser og individuel udvikling, gode venskaber, undervisning, fritid, studieture, temauger, fælles arrangementer, udfordringer og samvær, som udvikler tillid, tolerance og overskud.

 

SUNDHED OG TRIVSEL

Sundhed og trivsel inkluderer fysisk udfoldelse og sund levevis, at styrke selvværd og livsglæde gennem aktiviteter og samværevne til engagement, initiativ og kreativitet i alle livets afskygninger, at viden og oplevelser giver forudsætninger for nye interesser.

 

MULIGHEDER, RETTIGHEDER OG PLIGTER

Muligheder rettigheder og pligter inkluderer at gribe chancer, at udnytte evner, brug af aktuelle fysiske rammer, tage del i ansvaret for undervisning og fritid og vise respekt for den demokratiske beslutningsproces.

 

BIDRAGE TIL HELHEDEN OG FÆLLESSKABET

At bidrage til helheden og fællesskabet inkluderer at være personligt nærværende og udvise engagement, at være opmærksom på hinanden og de fælles opgaver, som skal løses, at evne at være en del af et fællesskab og at evne at meddele sig til andre i forskellige udtryksformer.

 

VIDEN, FÆRDIGHEDER OG ERFARINGER

Viden, færdigheder og erfaringer inkluderer indlæring af teoretiske og praktiske færdigheder, at lære at søge, vurdere og anvende information, sætte sig mål og søge at nå disse og at kunne tage vare på sig selv og sine omgivelser.

 

DET HELE MENNESKE

At kunne være det hele menneske inkluderer at hvile i sig selv, alene og sammen med andre, at kunne eksistere på både godt og ondt, identitet som menneske og samfundsborger, evne til at favne andre.