Inklusion

Inklusion og specialundervisning

Inklusion og specialundervisning indgår helt naturligt, som en del af Sorø Fri Fagskoles pædagogiske praksis for vores elever med særlige læringsforudsætninger i forhold til skoleformens hovedsigte: livsoplysning, folkeoplysning og demokratisk dannelse.
Eleverne skal som aktiv deltager i fællesskabet opleve, at de får anerkendelse og værdsættes, som de unikke personer de er.

Hent information om inklusion og specialundervisning