Mentor

Mentorordningen

Mentorordningen er for elever, der er mindst 16 år og endnu ikke fyldt 25 år ved kursets begyndelse, og som er uden kompetencegivende uddannelse. Det er en forudsætning, at et kursusophold med mentorstøtte er indskrevet i elevens uddannelsesplan udarbejdet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Elever i 10. klasse og elever under EGU og STU er ikke omfatttet af ordningen. Det samme gælder for elever fra Færøerne og Grønland.

Hent information om Mentorordning