LØBENDE OPTAG

 

Giv dit barn et skoleår med undervisning og aktiviteter, da vi løbende optager elever.

Løbende optag

Er dit barn i tvivl eller bekymret om sin fremtid?

Flere elever i 9.- og 10. klasse er i tvivl om, hvad de skal efter folkeskolen. Måske har dit barn allerede prøvet gymnasiet, en erhvervsskole, en efterskole eller er slet ikke kommet i gang med noget endnu. Dit barn er lidt i tvivl om sine muligheder, interesser eller andet der kan gøre, at de går derhjemme i stedet for at være i gang.

Mange kan de også være i tvivl om deres uddannelsesparathed og har på den måde brug for et godt alternativ til gymnasiet, erhvervsskoler, 10. klasse for at finde dem selv og deres motivation til at komme videre i en ungdomsuddannelse. Har dit barn brug for en pause fra den normale skolegang og i stedet få nye venner og oplevelser samt fokus på en ungdomsuddannelse, kan de få det her helt uden eksamener, lektier og karakterer.

Sammen arbejder vi med at gøre dem uddannelsesparate og/eller mere afklaret i forhold til en ungdomsuddannelse. Det gør vi ved, at de deltager aktivt i undervisningen, der har fokus på dansk, engelsk, samfundsfag, Esport, krea, havebrug, mad til mange, idræt og naturfag.

Billard på Sorø Fri Fagskole

SKOLEOPHOLD MED FOKUS DIT BARN

SOCIAL UDVIKLING

Oplev et år med social trivsel og masser af sociale aktiviteter i fantastiske omgivelser.

PERSONLIG UDVIKLING

Dit barn får mere selvtillid og tro på egne evner. “De kan godt”

NØRD INTERESSER

Specialiser sig inden for sit linjefag og dyrk sine interesser. Vi gør dem mere uddannelsesparat.

FÅ RO OG OMSORG

Få et år med ro og trygge rammer. Vi skaber en struktueret hverdag, så dit barn trives godt.

LØBENDE OPTAG ERHVERVSKLASSE

Elever som starter sent efter skolestarten i august, kan kun gå i en erhvervsklasse.

LINJEFAG

7

GASTRONOMI

GAME DESIGN

GRAFISK DESIGN

TEKSTIL DESIGN

VALGFAG

7

MAD TIL MANGE

KUNDSTHÅNDVÆRK

ANALOG SPILUDVIKLING

E-SPORT

GARTNERI

VISUEL DESIGN

KONDITOR

MODE, KROP OG STIL

ANDET

7

IDRÆT

SAMFUND

TECH

GARTNERI

RENGØRING

FÆLLESTIME

EKSKURSIONER

UDLANDSREJSE