Unge med udfordringer

Et år på Sorø Fri Fagskole kan hjælpe unge med udfordringer!

Vi har været en del af PTA-fællesskabet, siden det startede for 12 år siden.

For projektet: ”Plads til Alle” (PTA) er udgangspunktet, at mange fra målgruppen: ”Unge med autisme eller ADHD” har brug for kvalificerede tilbud, inden de starter på en egentlig ungdomsuddan­nelse. Elever fra specialskoler har ofte brug for at opleve skolegang i et blandet miljø sammen med andre, som ikke har særlige udfordringer, mens en del elever, som har været enkeltintegreret i almindelig grundskole, har brug for et ”modningsår” i et miljø, hvor der er forståelse for de udfordringer, det giver at have en autisme- eller ADHD-problematik.

Fællesskabet

Vi tilbyder unge med udfordringer inden for Autisme og/eller ADHD-spektrene en mulighed for at blive en del af et fællesskab, hvor de kan udvikle deres sociale, personlige og ikke mindst faglige kompetencer.

Øvelsen for de unge er bl.a. at finde balancen mellem restitution og social aktivitet. Det kan de øve sig på hos os. Derfor handler vi proaktivt med de udfordringer, der kan opstå.

 

Overordnet struktur

Struktur er gavnlig for alle (unge) mennesker, men for dem, der er udfordret af autisme- og/eller ADHD, er det er (oftest!) en nødvendighed for at kunne frigive positive ressourcer til det at være sammen med andre (unge) mennesker.

Kostskolelivet giver en klar daglig struktur. Måltider, sengetider, undervisning og fritid i klare rammer med klare forventninger.

 

Diskret guidning

Vi mener at grundig indsigt i, forståelse for og viden om den enkelte unges (skole)liv er en forudsætning for, at kontaktlæreren kan etablere diskret konkret støtte og (ikke mindst) anvisning af muligheder i et dynamisk døgnungemiljø.

Vi arbejder hele tiden på at blive skarpere til at kunne reagere proaktivt i forhold til den enkelte unge, så chancerne for hverdagssucces optimeres både på de personlige, faglige og ikke mindst sociale områder af deres liv.

 

Kontaktlærerne uddannes

Vi er meget bevidste om, at det kan være en udfordring for disse unge at være en del af et større fællesskab. Det kan endda virke afskrækkende på nogen. Derfor er vores lærere uddannet til at hjælpe de unge og give dem det rolige og trygge frirum, de har behov for.

Igennem netværksdannelse, kursusforløb, supervision og diplomuddannelse bliver lærerne klædt på til at vejlede de unge igennem skoleåret, så de får en god oplevelse. Størstedelen af skolens ansatte er allerede uddannet, og flere vil løbende blive det.

Vores ansatte er derfor ofte på kurser, hvor de arbejder med det grundlæggende og opdateres med den sidste nye viden om autisme og ADHD.

Desuden indgår de i et samarbejde med skolens eksterne konsulent, hvor kontaktlærerne erfaringsudveksler og samarbejder med konsulenten om at imødegå udfordringer og fremme nye muligheder for den enkelte elev.

 

Udfordringer for de unge

Det sociale liv: At være social kan være svært, men det styrkerchancen for potentielle venskaber. Derfor arrangerer vi tiltag, der fremmer mulighederne for at indgå i ungdomslivet.samarbejder vi efter behov for at sikre den unges udvikling bedst mulig.

Værelserne: På værelserne får de unge en værelseskammerat, de kan være trygge ved. De lærer at holde orden, og de lærer at bruge værelset som et sted, hvor de kan restituere fremfor at isolere sig som en flugt fra en hverdag, de ikke kan overskue.

Måltider: Til måltiderne øver de unge først og fremmest det at møde op, men også det at få spist – elementært for mange, men en stor udfordring for nogle

Udvidet forældresamarbejde: Udover to fastlagte samtaler

 

Vi har et højt fagligt niveau

Når vores elever har valgt linjefag: Gastronomi, Game Design/Game Art eller Grafisk Design skal de vælge 10. klasse eller Erhvervsklasse.

I 10. klasse skal eleverne følge dansk, engelsk og matematik, som er prøvefag. Vi følger retningslinjerne for folkeskolen. En helt almindelig undervisningsuge består af to dage med linjefag og ca. tre dage med dansk, engelsk og matematik.

På Erhvervsklassen undervises eleverne tre dage om ugen i linjefaget og to dag i aktuelt, dansk, engelsk, matematik og sund livsstil. Indholdet kan sagtens omhandle emner, som udspringer af linjefagene og er ofte planlagt som projekter. Erhvervsklassen er prøvefri.

 

Særligt målrettet

Med de linjer vi udbyder, og den søgning vi har, kan vi konstatere, at de elever, der virkelig har udbytte af at gå hos os, er elever, der har været glade for deres (special)skoler, men som nu søger nye udfordringer inden en ungdomsuddannelse.

Det er elever, der ofte har aflagt udmærkede/gode/til virkelig gode afgangsprøver, og som skal afprøve sig selv i større klasser, og i det hele taget blive mere selvstændige, både mht. til at klare sig selv i en (kost)skolehverdag, det at få nedkæmpet lektier, og ikke mindst finde sig til rette med kammeraterne.

Vi lykkes også hvert år med elever, der ikke har været mødt med forståelse, indsigt og viden for deres særlige personligheder, hvilket måske har resulteret i mistrivsel og skolefravær.

Det kan skyldes ”sendiagnosticering”, det kan være andre omstændigheder, men det, at de bliver mødt med forståelse for deres særlige udfordringer og ikke mindst kompetencer, gør, at de stille og roligt kan blive en del af et aktivt kostskolemiljø.

 

Særlig udslusning herunder brobygning til ungdomsuddannelser

Skift vil altid være en stor udfordring for disse unge mennesker. Derfor gør vi meget ud af at forsøge at være på forkant i denne proces.

Vi har et særligt samarbejde med flere ungdomsuddannelser, der tilbyder forståelse og guidning til netop denne unge gruppe, og vi forsøger (altid i samarbejde med den unge og familie) at give vigtige oplysninger videre til næste uddannelsesinstitution.

I løbet af skoleåret deltager alle skolens elever i særligt tilrette brobygningsforløb. Typisk indenfor linjefagene enten en dag eller flere med overnatning.

 

Det praktiske og videre forløb

Vi vil – i tilfælde af, at de unge har diagnoser inden for Autisme/ADHD-spekteret – spørge om en PPV, der kan understøtte SPS-ansøgningen.

Har du brug for yderligere information om vores tilbud til unge med udfordringer inden for autisme- og/eller ADHD-spektrene så ring til os

Kontakt os på telefon 57 83 01 02