Historisk Skole

Som Danmarks første Husholdningsskole bygger skolen på en lang og spændende historie. Som skole føler vi os derfor forpligtet til at føre disse traditioner videre til vores elever.

Grundlagt - Husholdningsskole

Fagskole

Fagskole og Efterskole

Historie

Kærlighed til traditioner

For 125 år siden – nærmere bestemt den 3. maj 1895 – startede Sorø Husholdningsskole sin virksomhed i lejede lokaler i Rolighed i Sorø. På det tidspunkt var der stort behov for en huslig uddannelse til unge kvinder.

Stifterne var den idérige frk. Magdalene Lauridsen og den praktisk dygtige fru Eline Eriksen. De fik stor støtte fra Jutta Bojsen-Møller, formand for Dansk Kvindesamfund.

Skolens start betød så meget for byen, at man med et dertil stiftet aktieselskab som bygherre opførte grundstammen til den nuværende hovedbygning på Holbergsvej 7 så tidligt som vinteren 1896/97.

De nye bygninger blev taget i brug i maj 1897 og bruges den dag i dag.

De to forstanderinder var ledere på skolen, og de prægede på hver deres måde den tids unge kvinder. Magdalene Lauridsen følte dog mere og mere, at der var behov for en egentlig Lærerindeskole, og i 1902 flyttede hun disse aktiviteter til en nyopført villa, kaldet Ankerhus, nordvest for Sorø.

Efter udskillelsen af lærerindeuddannelsen fortsatte fru Eline Eriksen som forstanderinde på Sorø Husholdningsskole frem til sin alt for tidlige død i december 1916.

 

Frk. Vestergaard

Efter fru Eriksens død blev skolen overtaget af en ny forstanderinde, frk. Elisabeth Vestergaard, der i begyndelsen af 1917 rykkede ind i bygningerne på Holbergsvej.

Frk. Vestergaard var en bestemt og til tider frygtindgydende person. Hun drev skolen med dygtighed i næsten 50 år (1917 – 1964), og stod i den periode for både modernisering og tilbygning.

Som den ældste fungerende husholdningsskole var Sorø Fri Fagskole også den første, der i 1927 tog spædbørnspleje op som en naturlig del af pigernes kommende rolle som “vordende Husmoder og Moder”. Det foregik i villaen på Holbergsvej 9, der i dag bruges som bolig for elever.

Frk. Vestergaard er nok i dag mest kendt fra filmatiseringen af Lise Nørgaards roman “Kun en pige”. Lise Tønder Jensen, som hun hed, før hun blev gift, gik på Sorø Husholdningsskole i perioden 1934 – 1935. I filmen fremstår frk. Vestergaard som en frygtindgydende forstanderinde, og det er nok også frk. Vestergaard, Lise Nørgaard er inspireret af, da hun i TV-serien MATADOR i afsnit 19 lader forstanderinde frk. Østengram aflægge familien Varnæs et besøg.

 

Skolen i det 2100 århundrede

Sorø Husholdningsskole var i 1895 den første i landet.
I mere end 100 år har vi ikke bare fulgt med tiden, men også set fremad. Vi var blandt de første, der udviklede linie for unge overvægtige, og vi var også blandt de første husholdningsskoler, hvor man afviklede prøver i PC-kørekort. Vi er en skole, der i dag på de fleste måder ser helt forskellig ud fra den skole, der startede i de selvsamme lokaler for mere end 100 år siden. Vi har fitnesslokale, sportshal, fladskærms-TV, videokanoner, trådløst netværk til alle elevværelser og meget mere.

 

Sorø Husholdningsskole skifter navn

Den 12. september 2015 var en ganske særlig dag for Sorø Husholdningsskole. Skolen rundede 120 år og skiftede samtidig navn til Sorø Fri Fagskole.

Sorø Husholdningsskole har på dette tidspunkt gennem flere år fungeret som en fri fagskole, og det gav derfor god mening at inddrage denne nutidige betegnelse i navnet.

Et enigt folketing besluttede at udvide skoleformens fagområde fra husholdning og håndarbejde til også at omfatte tekniske og håndværksmæssige fag. Som konsekvens heraf har skoleformen den nye betegnelse: Frie Fagskoler.

Fagskole med fokus på gastronomi, design og game design.

Selv om det umiddelbart kunne lyde som helt nye tider på Sorø Husholdningsskole, var der i midlertid kun tale om at bringe de ydre rammer i overensstemmelse med indholdet.

På skolens 3 linier: Gastronomi, Grafisk Design eller Game Design arbejder vi på at afklare, om interessen for mad, design eller programmering skal være afgørende for den unges valg af ungdomsuddannelse.

Vi er stadig en kostskole med stolte traditioner for at skabe selvstændighed hos eleverne. Skolens særkende er, at vi formår at samle elever med forskellige udgangspunkter til en velfungerende enhed, hvor de udvikler sig både fagligt, socialt og personligt.

 

Sorø Fri Fagskole bliver til efterskole og skifter navn.

November 2023 er skolen blevet til en kombinationsskole som fagskole og efterskole. Skolen skifter navn til Sorø Fag- og Efterskole. Renovering og vedligeholdelse er i fokus, så skolen kan stå skarpt til sit første skoleår som efterskole i august 2024. At skolen også er blevet en efterskole, kommer ikke til at have nogen betydning for, hvordan skolen drives, nu er den bare blevet mere synlig og nemmere at finde på nettet. 

Skolen introducere også Tekstil Design som nyt linjefag, da interessen for redesign og tekstil design øges blandt de unge. Dette betyder at skolens gamle sy-stue igen tages i brug, og skolens nye linjefag Tekstil Design kan gennemføres på samme måde som skolens øvrige linjefag. 

 

Sorø Husholdningsskole blev stiftet af:

Magdalene Lauridsen: 1895-1906
Eline Eriksen: 1895-1916

 

Videreført af:

Elisabeth Vestergaard: 1917-1964

 

og forstanderne:

Marie Wille Møller: 1964-1974
Elly Hansen: 1974 – 1978
Kirsten Arvé Jensen: 1978 – 1983
Ingelise Christensen: 1983 – 1987
Mette Nielsen: 1987 – 2000
Grethe Hovertoft: 2000 – 2022
Brian Degn Mårtensson: 2022 –


 

NYHEDER

Efterskolelærere søges pr. 1/8-2024

Vi søger 3 engagerede efterskolelærere Vi har markant elevfremgang, og søger nu en matematik, dansk og engelsklærer til 10. klasse, som brænder for at arbejde med unge mennesker i alderen 16 til 18...

læs mere