Selvevaluering

Selvevaluering 2021/2022

Sorø Fri Fagskole har i skoleåret 2021/2022 foretaget den obligatoriske selvevaluering ifølge bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler § 2 stk.7 og 8.

Skolen skal regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

Selvevalueringen tager udgangspunkt i skolens kerneværdier, som er beskrevet i skolens værdigrundlag.  For at kunne dokumentere en evt. tendens sammenlignes resultaterne med det foregående år.

Eleverne på skolens hold har besvaret en række skriftligt stillede spørgsmål. Svarene danner efterfølgende et billede af, om Sorø Fri Fagskole
formår at præge eleverne med de kerneværdier,
vi har beskrevet i værdigrundlaget.

Selvevaluering 2023/2024

Kommer snart…