Prøvekarakter 10. kl.

Børne- og Undervisningsministeriet Uddannelsesstatistik

Her kan du se karaktergennemsnit for dansk, engelsk, matematik. 

Find prøvekarakter 10. kl.

Følg denne guide:

1. Vælg “Sorø” på Danmarkskortet
2. Vælg “Sorø Fri Fagskole”
3. Tryk på “Skoletal”
4. Tryk på “10 klasse: karaktergennemsnit i fag” nederst
5. Filtrer din søgning i højre side