Menu  Menu

Vores værdier

Værdigrundlag

Skolen bygger på en videreudvikling af den husholdningsskole, som grundlæggerne Eline Eriksen og Magdalene Lauridsen oprettede i maj 1895. Hovedformålene er at sikre eleverne faglig dygtighed i forhold til at forestå en husholdning og samtidig forme deres identitet som mennesker og samfundsborgere.

Sorø Fri Fagskole står i dag for sundhed og trivsel. Med kost, ernæring og motion i centrum, vil vi med respekt for hinandens forskelligheder inspirere og motivere et aktivt og sundt liv.

Det at være på Sorø Fri Fagskole giver muligheder, rettigheder og pligter. Det forventes, at alle efter bedste evne bidrager til helheden og fællesskabet.

Med udgangspunkt i den enkelte elevs særlige baggrund og fremtræden, skal undervisningen give mulighed for at erhverve viden, færdigheder og erfaringer med henblik på selvstændigt at kunne tage ansvar for egen fremtid.

Sorø Fri Fagskole danner ramme om elevernes individuelle og fælles liv under opholdet. Dette fællesskab udfordrer og udvikler det hele menneske.

HUSHOLDNING
Husholdning inkluderer

praktisk madlavning, ernæringslære, levnedsmiddellære, kostlære
hygiejne, rengøring og vedligeholdvask og efterbehandling af tøj og andre tekstilerøkonomi, forbrug og miljø

KOSTSKOLE
Kostskoleopholdet inkluderer

tryghed og rammer for fælles oplevelser og individuel udvikling
gode venskaberundervisning, fritid, studieture, temauger, fælles arrangementer
udfordringer og samvær, som udvikler tillid, tolerance og overskud

SUNDHED OG TRIVSEL
Sundhed og trivsel inkluderer

fysisk udfoldelse og sund levevisat
styrke selvværd og livsglæde gennem aktiviteter og samværevne til engagement, initiativ og kreativitet i alle livets afskygninger
at viden og oplevelser giver forudsætninger for nye interesser

KOST, ERNÆRING OG MOTION
Kost, ernæring og motion inkluderer

udvikling af sunde kost- og motionsvaner på grundlag af de nordiske anbefalinger
at kunne tilberede, nyde og sanse måltidet
at opleve glæden ved at bruge sin krop gennem aktivt samvær og individuel træning 

MULIGHEDER, RETTIGHEDER OG PLIGTER
Muligheder rettigheder og pligter inkluderer

at gribe chancer, at udnytte evner
brug af aktuelle fysiske rammer
tage del i ansvaret for undervisning og fritidrespekt for den demokratiske beslutningsproces

BIDRAGE TIL HELHEDEN OG FÆLLESSKABET
At bidrage til helheden og fællesskabet inkluderer

at være personligt nærværende og udvise engagement
at være opmærksom på hinanden og de fælles opgaver, som skal løses
at evne at være en del af et fællesskab
at evne at meddele sig til andre i forskellige udtryksformer

VIDEN, FÆRDIGHEDER OG ERFARINGER
Viden, færdigheder og erfaringer inkluderer

indlæring af teoretiske og praktiske færdigheder
at lære at søge, vurdere og anvende information
sætte sig mål og søge at nå disse
at kunne tage vare på sig selv og sine omgivelser

DET HELE MENNESKE
At kunne være det hele menneske inkluderer

at hvile i sig selv, alene og sammen med andre
at kunne eksistere på både godt og ondt
identitet som menneske og samfundsborger
evne til at favne andre

Er gastronomi 
din passion?

Drømmer du om at blive kok
- så start drømmen hos os!

Gastronomi
Design

Slip din indre
designer fri

Er du kreativ og vil du arbejde
med bl.a. textil design – så kom!

GAME CAMP SORØ 2018

Vi holder dig opdateret på:
www.facebook.com/GameCampSoroe

10. klasse

ER DU GAMER
MED LIV OG SJÆL?

Drømmer du om at designe fremtidens computerspil? Start din drøm hos os!

GameDesign
Det fortæller eleverne!

Her er jeg mig selv

Elev i 10. klasse, design

Sammenholdet på Sorø Fri Fagskole er rigtig godt. Jeg snakker med alle, både dem jeg går i klasse med, men også dem som har valgt Gastronomi...

Læs alle elevhistorierne!

Helene Hesselberg

Bliv parat
til job & liv

Viden, venskaber, færdigheder & erfaring.
Kom videre med et STU-forløb hos os.

Læs mere om mulighederne

Oplevelser, nye venner og ny viden

Vi afholder løbende "Åbent Hus", deltager på "Uddannesesmesser", inviterer til "Oplev en skoledag"

Tjek os ud!

Forhånds-tilmelding

Hvis du vil se alt det, vi kan
tilbyde dig, er du meget
velkommen til at besøge os, inden du tilmelder dig.

Ring og aftal tid

T: 5783 0102

Følg os på facebook

Bliv ven med os på
Facebook og følg
hverdagen på tæt hold.
Deltag også i vores konkurrencer

Facebook